top of page

אשמח לשמוע מכם בכל נושא:

תודה רבה, ההודעה נשלחה

תקנון ותנאי שימוש אתר "לגעת"

מבוא

אתר "לגעת" הינו אתר מכירות הרצאות וקורסים דיגיטליים.

התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

דין רוכש באתר כמי שקרא את הוראות תקנון זה ותנאי השימוש של האתר והסכים להם.

התשלום ואופן ביצועו

התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

בסיום ביצוע ההזמנה באתר יישלח למזמין דואר אלקטרוני בדבר ביצוע העסקה. רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המזמין, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, יהווה אישור על קליטת ההזמנה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

הודעה על ביטול עסקה תימסר בדואר אלקטרוני: touchingmomentsof@gmail.com

בעת ביטול עסקה מכל סיבה שהיא, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול ולא ייגבו דמי ביטול מהלקוח.

תנאים כלליים

החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי גולשים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.

מחירי המוצרים באתר נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.

אבטחת מידע ופרטיות

החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.

סליקת כרטיסי האשראי נעשית באמצעות חברת סליקה חיצוניות "לאומי קארד"  אשר עומדת בתקן אבטחה עולמי ותיעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של חברות אלו.

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות "לגעת – רגעים של" . אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.

סמכויות שיפוט

כל סכסוך משפטי יידון בבתי משפט בישראל ובעיר תל אביב בלבד, ועל פי הדין הישראלי בלבד.

bottom of page